CAK – 2009

Home / Portfolio / CAK – 2009
CAK – 2009

Het CAK heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Eén van de taken is het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Opdracht (2009):
Voor het CAK is een applicatie ontwikkeld waarmee alle beschikkingen in een semi-automatisch proces behandeld werden. In het aanbestedingstraject van deze opdracht was ik verantwoordelijk voor het interactie ontwerp, de storyboards. de personas en de ontwikkeling van een rollenspel om tijdens de presentatie van het systeem de gebruikers zelf te laten ervaren hoe het werkt. In dit traject was een klein deel van het totale systeem uitgewerkt. In het officiële project dat volgde na de aanbesteding, was het mijn taak om mijn interactie ontwerp uit te breiden. Ik heb 1,5 jaar gewerkt aan dit project.

Oplevering:

  • Interaction design voor de demonstratie en de officiële applicatie (Personas, storyboards, wireframes)
  • Eenvoudig grafisch ontwerp van de demonstratie applicatie
  • Ontwikkeling van een rollenspel voor de demomstratie
  • Grafisch presentatiemateriaal (Posters en naslagwerk)

Tools:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator

This entry was posted in . Bookmark the permalink.